.

Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani własnym wzorem sztukaterii, prosimy o wysłanie podglądowego szkicu lub zdjęcia na adres perfectstyr@gmail.com